Søknad om skoleskyss

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2350 Torgard,
7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset

Kontakt:

Gjelder det skoleskyss kontakt skoleskyss@stfk.no 

N.B: Det er for tiden 2 uker saksbehandlingstid på søknader om skoleskyss. 

Gjelder det spørsmål vedr. fagopplæring kontakt formidling@stfk.no  

Har du faglige spørsmål knyttet til våre tjenester, finner du kontaktinfo på www.stfk.no under Tjenester. For tekniske eller andre spørsmål knyttet til skjema og selvbetjeningsportal, benytt epost selvbetjening@stfk.no .